صفحه اصلی > منوی بالا > وابستگی سازمانی(Affiliation)  

عنوان افلیشین فارسی

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

عنوان افلیشین انگلیسی

Health Technology Development Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی