صفحه اصلی > امکانات > کارگاه ها > گالری 

 

 

کارگاه " تجاری سازی اختراعات "

مدرس: دکتر مرتضی غریبی

مسئول کارگاه: مهشید سرافراز

زمان:1396/09/09


 

 

کارگاه " 0 تا 100 اختراع در دنیای فناوری "

مدرس: عارف ذاکری

مسئول کارگاه: مهشید سرافراز

زمان:1396/08/30

 

 

کارگاه " طراحی تفکر "

مدرس: مهندس مجید سرنی زاده

مسئول کارگاه: مهشید سرافراز

زمان:1396/08/16

 

 

کارگاه " آشنایی با سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت "

مدرس: مهندس مجید سرنی زاده

مسئول کارگاه: مهشید سرافراز

زمان: 1396/04/13

 

 

کارگاه " ایده تا ثبت اختراع "

مدرس: افشین پرویزپناه

مسئول کارگاه: محدثه علوی راد

زمان: 1396/03/04

 

 

کارگاه " امکان سنجی مالی پروژه های سرمایه گذاری "

مدرس: دکتر پوریا قیدرپور

مسئول کارگاه: محدثه علوی راد

زمان: 1396/02/19