• نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان
  نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان

 • ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻭ ﻓﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ
  ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻭ ﻓﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ

 • جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت با اعضا محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت
  جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت با اعضا محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت در روز دوشنبه مورخه 17/04/1398

 • اولین مدرسه تابستانه نانو
  اولین مدرسه تابستانه نانو

 • کارگاه ثبت اختراع مقدماتی و پیشرفته
  کارگاه ثبت اختراع مقدماتی و پیشرفته

لینک های مفید
امکانات
سامانه ها

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: 07633668415

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved